Volem millorar les seves comunicacions...
Les comunicacions de dades son cada vegada més un element estratègic a qualsevol organització. La xarxa de comunicacions de les organitzacions es converteix en un mitjà de comunicació de tot tipus de serveis "CONVERGENCIA IP", com son Veu, dades informàtiques, video, senyals de control...
Telnet proveeix a les organitzacions sistemes de comunicació de darrera generació que son capaços de identificar quin tipus de dades treballen, i de tractar-los de forma correcta en funció del seu tipus per garantir una eficiència i seguretat adient.
TELNETdisposa de les homologacions i certificacions necessàries per complir amb la legislació vigent que afecta a la seva activitat. TELNETestà inscrita en el Registro de Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) de la Generalitat de Catalunya, i en el Registre d’Empreses Instal·ladores de Telecomunicació.
Telnet garanteix el correcte funcionament dels sistemes de comunicació tenint el recolzament dels principals fabricants, i realitzant les instal·lacions amb personal propi i altament qualificat.
 
 
 

José Luis Romeo

José Luis Romeo - Director

 
 
 
Telnet integra tots els serveis de telecomunicacions necessaris per ajudar a que la seva organització esdevingui més competitiva en un mercat cada cop més exigent. Els serveis que Telnet ofereix son:   
  INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS
La redacció facultativa del projecte Cablejat estructurat Veu/Dades (Cat5+, Cat6, Cat6A, Cat7)
El  suministrament dels equips i materials. Fibra óptica. (Monomode i  multimode)
La instal·lació de la infraestructura de comunicacions. Infraestructura Sense fils (Wifi, Wimax, Radioenllaços i  Enllaços làser Atmosfèric)
La instal·lació, configuració i posada en servei dels equipo de comunicació.  

La documentació del projecte.

El  manteniment dels sistemes.

Serveis d'enginyeria.

 

 

 

Infraestructura Comunicacions

 

 

 

SISTEMES DE VEU I COMUNICACIONS UNIFICADES SISTEMES DE DADES
Sistemes de telefonia analògics i digitals basats en tecnologia IP (Servidors de Veu IP, Centraletes telefòniques digitals, telèfons IP) Equips de xarxa local informàtica (switch, router, pasarel·les)
Sistemes d' interfonia analògics i digitals basats en tecnologia IP Punts d'Accés Sense Fils (WIFI amb control centralitzat o distribuït)
Sistemes de megafonia analògics i digitals basats en tecnologia IP Solucions d'accés a Internet
   
Comunicacions Unificades Xarxes Informàtiques

 

 

 

SISTEMES DE RADIOCOMUNICACIÓ PROFESSIONAL SISTEMES D'IMATGE
Equips portàtils (Walkie Talkies) Sistemes de Vídeo Vigilancia remota basats en càmeres de vídeo IP de altes prestacions
Estacions base i repetidors UHF i VHF Servidors gravadors de Vídeo Digital
Sistemes digitals DMR, i Sistemes TETRA Aplicacions especifiques de tractament de imatge  (lectors de matrícules,...etc)
   

 

SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ, SEGURETAT  I CONTROL D'EDIFICIS SISTEMES D'INFORMACIÓ
Sistemes Domòtics i Immòtics (Automatització d'edificis) Terminals d'informació multimèdia interactius
Sistemes de Seguretat d'intrusió Sistemes d'impressió
Sistemes de control d'accessos Solucions de seguretat d'informació
  Solucions d'arxiu d'informació

 

 

 

 
 

Projecte

 

 

La tecnologia és la peça essencial de la proposta d'innovació de Telnet, per optimitzar els recursos empresarials dels nostres clients, amb l'objectiu d'aconseguir eficàcia i eficiència perquè el resultat final ofereixi el màxim rendiment possible mitjançant una comunicació més fluïda entre els diferents sistemes de l'organització, i un millor trasvassament d'informació en qualsevol vessant.

 

Tenint en compte els requeriments i necessitats del client, i la tecnologia disponible, el projecte defineix el disseny del sistema, els equips i materials necessaris, els requeriments d'entorn, els temps d'execució, les proves necesaries per comprovar el correcte funcionament del sistema, la documentació i el pressupost.

 

El control i la direcció de la instal·lació en totes les seves fases assegura el fidel compliment del disseny elaborat i un correcte funcionament del sistema.

 

El suministrament

 

Amb la finalitat de facilitar el manteniment dels sistemes de comunicacions dels nostres clients, els assesorem tècnicament  per trobar el producte que millor s'adapti a les seves necessitats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació

 

 

 

Les nostres instal·lacions s'adapten a l'entorn, utilitzant els materials més idonis per a cada cas. Contrastant la qualitat dels millors fabricants, escollim les millors peces, les millors opcions, perquè el resultat final ofereixi el millor rendiment possible.
 
Realitzem les nostres instal·lacions amb personal propi altament qualificat, prestant una especial atenció als  detalls perquè les comunicacions de la seva organització tinguin la màxima qualitat.

Instal·lació

 

 

 

Les nostres instal·lacions s'adapten a l'entorn, utilitzant els materials més idonis per a cada cas. Contrastant la qualitat dels millors fabricants, escollim les millors peces, les millors opcions, perquè el resultat final ofereixi el millor rendiment possible.
 
Realitzem les nostres instal·lacions amb personal propi altament qualificat, prestant una especial atenció als  detalls perquè les comunicacions de la seva organització tinguin la màxima qualitat.

La documentació

 

 

Facilitar les eines de gestió i proporcionar la informació i la formació adient a l'usuari per a que obtingui el màxim rendiment del seu sistema de comunicacions.

 

Manteniment

 

 

 

El servei de manteniment complementa la garantia que ofereixen els fabricants, que normalment inclou únicament la reparació de l'element avariat sense cap compromís de temps de resposta.

 

Un manteniment adequat pretén prevenir problemes en els sistemes mitjançant inspeccions programades per identificar els elements o configuracions defectuoses abans que siguin causa d'un mal funcionament, i corregir els problemes que sorgeixin causant el menor impacte possible, assegurant la continuïtat del servei, amb temps de resposta adequats a la criticitat del servei involucrat.

 

El servei de manteniment inclou una complerta documentació del sistema i de les actuacions que es realitzen, amb  l'actualització de plànols i esquemes, de registres d'incidències i estats, de registre de proves diagnòstiques i resultats de mesures.