L’escola d’art de la Diputació de Tarragona disposava d’un cablejat estructurat deficient a les seves dependències, que estava causant múltiples incidències que feien que la xarxa funcionés lenta, amb interrupcions del servei, i que requerien contínues intervencions de manteniment del personal informàtic de la Diputació.

 

El projecte realitzat per Telnet Sistemas ha consistit en la renovació i ampliació del cablejat informàtic per un nou cablejat UTP de 91 punts de connexió Categoria 6 amb 4 armaris repartidors per oferir el servei de xarxa informàtica a la totalitat d’aules i despatxos de l’escola.

 

Telnet Sistemas ha realitzat la instal•lació coordinant-la amb el personal del centre, sense interferir en el normal funcionament de l’escola. La instal•lació s’ha certificat per assegurar que compleix amb la normativa vigent sobre cablatges estructurats.