Internet Satelital

 
 

ACCÉS A INTERNET SATELITALInternet Satèlit

  • - Internet per zones sense cobertura ADSL.
  • - Amb cobertura 100% a tot el territori Nacionall (*).
  • - Fins a 20 Mbps de velocitat de baixada i 6 Mbps de pujada.
  • - No es necessària línia telefònica per la seva instal·lació.
  • - Amb opció de telefonia.

* Exempta la Comunitat Canaria.

Tarifas Acceso Internet Satélite

 

TARIFES:

Adapti el servei a les seves necessitats.

 

 

 

OPCIONS:

OPCIÓ TELEFONIA + TARIFA PLANA NACIONAL (1200min): 9 euros / mes.

 

INSTALACIÓ DEL SERVEI:

Instal·lació per només 99 €

 

EQUIPS:

TELNET ofereix dúes modalitats perquè el client disposi dels equipos:

  • Lloguer, en aquest cas el client ha de satisfer un pagament mensual de 4,95 euros. Al finalitzar el contracte, el Cliente haurà de retornar l'equip a TELNET en perfectes condicions. L'equip es valora en 299 euros.
  • Compravenda: el preu de l'equip puja a 299 euros.

 

PODEM AJUDAR-LO?

Nom i cognoms: *
Adreça:
E-mail: *
Telèfon de contacte:
Persona de contacte:
Productes: *