Pla RENOVE Walkies

 
 

SISTEMES DE RADIOCOMUNICACIÓ

 

TELNET ajuda en el disseny del seu sistema de radiocomunicació professional, per a proporcionar la tecnologia (analògica, digital, TETRA) que millor s'adapti a les seves necessitats.

 

TELNET realitza l'enginyeria, el projecte, la certificació i la legalització del seu sistema de radiocomunicació professional.

 

TELNET renova el se sistema de radiocomunicació professional, actualitzant-lo tecnològicament i oferint-li una bona valoració dels seus equips actuals.

 

TELNET lli manté el seu sistema de radiocomunicació professional, realizant les ampliacions, sustitucions i reparacions que calguin.

 

PODEM AJUADAR-LO?

Nom complert:
Organització/Empresa:
Telèfon de contacte:
E-mail:
Observacions: