Pla RENOVE Telefonia

 
 

PASSI'S A LA TELEFONIA IP

 

TELNET renova la seva centraleta telefònica i el seu sistema de telefonia fixa i mòbil sense necessitat d'inversió.

 

TELNET redueix la seva actual factura telefònica, sense permanències ni compromisos. GARANTIT.

 

 

La telefonia IP és una tecnologia que permet integrar en una mateixa xarxa IP les comunicacions de veu i dades.

 

La telefonia IP està al mercat des de finals dels 90, i s'ha generalitzat gràcies, principalment, a la millora i estandardització dels sistemes de control de la qualitat de la veu (QoS) i a la universalització del servei d'Internet.

 

Un sistema de telefonia IP està compost per un conjunt d'elements que degudament integrats permeten subministrar un servei de telefonia basat en VoIP. Els elements bàsics d'un sistema de telefonia IP són: La centraleta telefònica IP, el Gateway IP i els telèfons IP.

 

Els principals avantatges d'un sistema de telefonia IP són:

 

- La simplificació del sistema de comunicacions de l'empresa

- La integració de diferents seus i treballadors mòbils en un sistema de comunicacions unificades, amb gestió centralitzada, trucades internes gratuïtes, pla de numeració integrat, i optimització de les línies de comunicació.

- La mobilitat i l'accés a funcionalitats avançades com bústies de veu, IVR, ACD, CTI, etc.

 

- Un important estalvi de costos de telefonia

 

 

 

LI REALITZEM L'ESTUDI SENSE COMPROMÍS

Nom complert:
Organització/Empresa:
Telèfon contacte:
E-mail:
Equip Centraleta Actual:
Nombre d'extensions:
Observacions: